Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

“http://www.askidanevar.com/” (“Site”) sitesinin işletilmesi, Askıda Ne Var Reklam Tanıtım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.

 

İşbu Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Site’den faydalanacak olan Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Koşullar’ın Site’nin kullanımı ve Site’ye kaydolunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve Site üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedirler.

 

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Gönüllü Üyeler ile Öğrenci Üyeler ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

1.     Koşullar’ın Konusu

Site, Öğrenci Üyelerin ihtiyacı olan her türlü ürün ve hizmet yardımının Gönüllü Üyeler tarafından karşılanmasına imkân veren platformu ifade etmektedir.

 

İşbu Koşullar’ın konusu, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyelerin Site’den faydalanmalarına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. İşbu Koşullar her türlü içerik, bilgi ve diğer materyali sağlayan taraflara da uygulanmaktadır.

 

2.     Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, işbu Koşullar’ın kabulü tarihinde Koşullar’ı anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduklarını, Koşullar’ın sonuçlarını tümüyle anladıklarını kabul ederler. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, bu Koşullar’ın kendileri açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Site’ye katılım sağlamak hususunda tek sorumlu olduklarının bilincindedirler.

 

2.2 Şirket, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site’den yararlanılabilmeleri için Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in bir hesap açmasını, telefon, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kaydolmasını gerekli kılabilir. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’ye telefon numarası, Site kullanıcı hesabı, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar’a konu Site çerçevesinde kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

 

2.3 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’den ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. İşbu veri ve bilgilerin tam ve doğru olmamasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk Şirket’e yüklenemez.

 

2.4 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’nin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Gönüllü Üyeler, Öğrenci Üyeler ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler sorumlu olacaktır. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 2.5 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

 

2.6 Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Gönüllü Üye ve Öğrenci Üye başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Site’de belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Gönüllü Üye ve Öğrenci Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan kimlik doğrulama mekanizması hesabının Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyelere ait olmadığının tespit edilmesi, Gönüllü Üye ve Öğrenci Üye başvurusunda bulunan kişilerin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Gönüllü Üye ve Öğrenci Üye’nin Site’de yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Gönüllü Üye ve Öğrenci Üye’nin hesabına son verebilir veya Site’den faydalanmasını engelleyebilir.

 

2.7 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’de erişilebilir kıldığı içerik ile sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu ve Şirket hakkında hiçbir şekilde karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı hareketlerde bulunmayacaklarını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

2.8 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler; işbu Koşullar ile, Site’de paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, işbu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimî, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

 

2.9 Şirket, İçerikler’in Site’de yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Site’de yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Koşullar ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

  

2.10 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’nin kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Site’de reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

2.11 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site’den yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Site’nin kullanılması ile Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Şirket Koşullar ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Site üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükârda söz konusu belgelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler bizzat sorumlu olacaktır.

 

2.12 Site’nin kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e aittir. Şirket, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le iş birliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Şirket tarafından Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e rücu edilecektir.

 

2.13 Ürün ve hizmetin Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e tesliminden/sunulmasından sonra bütün hasar ve sorumluluk Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e geçecektir. Ürün ve hizmetin sunulması/teslimi sırasında Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, sunulan hizmet ve ürünleri derhal incelemek ve ayıp var ise Şirket’e noter vasıtasıyla bildirimde bulunmakla mükelleftir. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in inceleme ve ihbar ödevini yerine getirmemesi durumunda; Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, ürünlerin ve hizmetin usulüne uygun ve ayıplardan ari şekilde sunulduğunu/teslim alındığını kabul etmiş sayılırlar. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler almış olduğu ürünleri 3. kişilere satması sonrasında ayıp nedeniyle 3. kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminat kalemlerini Şirket’e rücu edemez. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, sunulan ürünleri elverişli koşullar altında, ürünlere zarar gelmeyecek şekilde depolama, saklama, koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in bu yükümlülüğüne aykırı davranmasından doğan zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

 

 

3.     Fikri Mülkiyet Hakları

3.1 Site içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Site’nin tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e Site üzerinde Koşullar’ın süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı vermeyi kabul etmekte olup Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

 

3.2 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’yi yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Site ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

 

3.3 Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Koşullar kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

 

3.4. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, üçüncü parti yazılımlar ile Site’den haksız kazanç sağlamaya çalışması halinde işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmiş sayılacak ve sistemden/platformdan çıkarılabilecek olduğunu; bu durumun aynı zamanda Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil edeceğini; ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.     Sorumlulukların Sınırı

4.1 Site ve Site kapsamındaki hizmet ve ürünler Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in vermiş olduğu verilere istinaden sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in verilerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, İçerikler ile Site’de paylaştığı sair her türlü bilgi, veri ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere, verilere ve içeriklere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e iletilecek yahut rücu edilecektir. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler, veriler ve içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.3 Şirket, (i) Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site’yi kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

 

4.4 ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, PAY SAHİPLERİ VE SAİR ÇALIŞANLAR UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA SERVİS TEMİNİ, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

 

4.5 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.6  Hizmetlerin herhangi bir sebeple (bilgisayar virüsü, yazılım hatası, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar, Şirket'in görüşüne göre, hizmetlerin güvenlik ve dürüstlük kurallarını etkileyen davranışlar veya diğer her türlü nedenlerle) planlandığı şekilde yürütülememesi halinde Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sebep veya konuyla ilgisi olan Gönüllü Üyeleri ve Öğrenci Üyeler’i sistemden ve platformdan diskalifiye etme ve / veya hizmeti iptal etme, sonlandırma, uzatma, değiştirme veya askıya alma seçme haklarını saklı tutar. Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler ayrıca, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin engellenebileceğini kabul eder.

 

5.     Yükümlülüklerin İhlali

Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Site’ye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’in Site’yi kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve meydana gelebilecek zararların tazmini talep edebilir.

 

6.      Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, işbu Site kapsamında Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) kapsamında kişisel veri sayılan bilgileri veri sorumlusu sıfatıyla “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde ve “Site kapsamında Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e ibraz edilen Aydınlatma Metinleri”nde (kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Veri Sorumlusu olarak Şirket, edindiği kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlediğini, kişisel verilerin muhafazası sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını ve Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’i Kanun’a uygun şekilde bilgilendirdiğini kabul ve beyan eder. Şirket Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e ait kişisel verileri hizmetlerin sağlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi; yeni hizmetler geliştirilmesi, içerik ve reklamlar dahil olmak üzere kişileştirilmiş hizmetlerin sağlanması; Şirket’in performansının ölçülebilmesi, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler ile iletişim kurulabilmesi ve Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler ile kamuoyunun koruması amacıyla toplama hakkını haizdir.

 

Şirket Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler ait kişisel verileri, faaliyetlerin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olmak üzere ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak Şirket’in iş ve çözüm ortakları; Şirket’e reklam verenler; gelecekte gerçekleşebilecek analitik servislerden faydalanmak isteyenler; performans ölçümünü sağlayan kurumlar; hizmetin görülmesini sağlayan üçüncü kişiler; tedarikçi ve servis sağlayıcıları; araştırma firmaları; hukuki talepler halinde ilgili merciiler ve iştirakleri ile paylaşma hakkını haizdir.

 

Şirket, Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler’e ait olan kişisel verileri “Aydınlatma Metni”’nde yer alan hususlar çerçevesinde paylaşma hakkını haizdir. Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden ve server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

 

7.     Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ve Site’nin kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 

 

8.     Muhtelif Hükümler

8.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

 

8.2 İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

 

8.3 Gönüllü Üyeler ve Öğrenci Üyeler, işbu Koşullar’ı, Koşullar’dan kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.


GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”), Askıda Ne Var Reklam Tanıtım Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından http://www.askidanevar.com/ (“Site”) sitesinin işletilmesi sırasında Site Kullanıcıları/Üyeleri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında elde ettiği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesi ve kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile açıklamalara yer vermektedir.     

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı ve Hesap Bilgisi, Kullanıcı telefon rehber bilgileri, Kullanıcı İşlem ve Kullanım Bilgisi, Sosyal Medya Hesaplarına İlişkin Bilgi, Kullanıcı İçerik Bilgisi, Multimedya Verileri, Konum Bilgisi, Banka Hesap Bilgisi (IBAN Numarası, Müşteri numarası, Hesap numarası), Talep / Şikâyet Yönetimi Bilgisi, Görsel / İşitsel Veri, Cinsiyet, Fotoğraf, Öğrenci Belgesi, Üniversite Bilgisi / Üniversite Bölüm ve Sınıf Bilgisi / Üniversite Giriş Yılı Bilgisi, Doğum Tarihi ve Dil Seviyesi tipindeki kişisel veriler Şirket tarafından işlenmekte olan Veri Sahipleri’ne ait kişisel verileri ifade eder.

 

Şirket, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanması sırasında bu kullanım ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerez (Cookie) üzerinden elde edebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Veri Sahibi’nin sağladığı kişisel veriler Şirket tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

 

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

·      Veri Sahibi’nin Site’de sağlanan hizmetlerden faydalandırılması,

·      Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,

·      Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması

·      Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi,

·      Şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılması,

·      Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·     Şirket’in iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

· Şirket'in hizmetlerini sağlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi,

· Şirket’in yeni hizmetler geliştirebilmesi,

· Şirket’in içerik ve reklamlar dâhil olmak üzere kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayabilmesi,

· Şirket’in performansının ölçülebilmesi

· Kullanıcılar ile iletişim kurulabilmesi ve kullanıcılar ile kamuoyunun korunabilmesi.

  • Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş ortaklarının Araştırma, anket gibi alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza yönlendirmede bulunmak
  • Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş ortaklarının Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Şirket’in ve ASKIDA NE VAR DERNEĞİ nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek
  • Dernek’in tanıtımı ve eğitim amacıyla Dernek’e davetinizi yapmak

 

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

·       Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında Şirket’in sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Veri Sahibi’ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Veri Sahibi’nin Site üzerindeki tecrübesinin iyileştirilmesi (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.), Veri Sahibi’ne yönelik kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması,

·       Veri Sahibi’nin talep ve/veya şikâyetlerinin takibi,

·       Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

·       Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, araştırma şirketleri, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler ve dernekler, ASKIDA NE VAR DERNEĞİ”,  hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, yazılım sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, Şirket’in iştiraklerine ve iş ortaklarına ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına) aktarılabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

 

·       Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

·       Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·       Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·       Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·       Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

·       Kazananlara ürün ve hizmetlerin ulaştırılması ve Kazananların işbu ürün ve hizmetlerden faydalandırılması amacı ile bağlantılı olarak kişisel verilerin, Sponsor olan üçüncü kişiler; ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olmak üzere ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesiyle sınırlı olarak Şirket’in iş ve çözüm ortakları; Şirket’e reklam verenler; gelecekte gerçekleşebilecek analitik servislerden faydalanmak isteyenler; performans ölçümünü sağlayan kurumlar; ödül sağlayacak üçüncü kişiler; tedarikçi ve servis sağlayıcıları; araştırma firmaları; hukuki talepler halinde ilgili merciiler ve iştirakleri ile paylaşılmasının gerekli olması.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezler (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere cihaza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi veya cihaz hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

 

Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in ödeme ve reklam hizmetleri gibi hizmetlerinden faydalandığı iş ortakları, banka ve diğer ödeme sistemi sağlayıcıları ile bunların bağımsız denetçileri, BDDK, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting servisleri) hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri ve Site kapsamında sponsorluk sağlayan şirketler gibi üçüncü kişilere, gerektiğinde adli ve idari yargı mercilerine, kanunen görevli kamu kurum ve kuruluşlarına söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket aynı zamanda Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabilecektir.

 Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, Veri Sahibi’nin sağladığı kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında çeşitli hukuki sebeplere dayanarak Site üzerinden veya üçüncü taraflar aracılığıyla elektronik ortamda toplamaktadır.  

 Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini “info@askidanevar.com” adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, talebin niteliğine göre, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını Kanun’da öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde iletecektir. Şirket yukarıda yer alan Veri Sahibi’nin hakları doğrultusunda kendisine iletilen talepleri, uygun gördüğü şekilde yazılı veya dijital ortamdan sonuçlandırabilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

 

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

                                                   

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

·       kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

·       kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

·       kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

 

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

Site üzerinden başka internet sitelerine ve uygulamalara link verilmesi halinde Şirket, sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bununla birlikte Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

 

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.